2015-11-30

Mieli mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai),

2015 m. lapkričio 16-20 d. vykusios mokyklos bendruomenės savaitės metu buvo iškelta problemą, kad mokiniai per ilgąsias pertraukas nespėja pavalgyti valgykloje.
Dalinamės lapkričio 23 d. – lapkričio 27 d. valgyklos stebėjimo informacija.

 

Data Pertrauka po 2-jų pamokų, 9.40 – 10.00 val. Pertrauka po 3-jų pamokų, 10.45 – 11.05 val.
Lapkričio 23 d. (pirmadienis) 9.50 – mokinių nebuvo 11.00 – mokinių nebuvo
Lapkričio 24 d. (antradienis ) 9.55 – mokinių nebuvo 10.57 – mokinių nebuvo
Lapkričio 25 d. (trečiadienis ) 9.54 – valgė 6 mokiniai 11.00 – mokinių nebuvo
Lapkričio 26 d. (ketvirtadienis ) 9.55 – mokinių nebuvo 11.00 – mokinių nebuvo
Lapkričio 27 d. (penktadienis ) 9.55 – valgė 3 mokiniai 11.00 – mokinių nebuvo

Mokiniams taip pat sudarytos sąlygos pavalgyti po 4, 5 ir 6 pamokų.

Dėkojame tėveliams, kurie įsijungė į šios problemos fiksavimo veiklą.

Partneriai ir draugai

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  9.00  – 9.45
3 pamoka 10.00 – 10.45
4 pamoka 11.10 – 11.55
5 pamoka 12.15 – 13.00
6 pamoka 13.15 – 14.00
7 pamoka 14.15 – 15.00