Matulioniečio garbės kodeksas

1. Mokausi pagal savo galimybes, bet siekiu geriau.

2. Gerais darbais ir mokymosi pasiekimais garsinu mokyklos vardą.

3. Vykdau pareigas, žinau savo teises.

4. Esu stiprus, kad apginčiau silpnesnį, pripažinčiau klaidas ir iš jų mokyčiaus.

5. Gerbiu save, kiekvieną žmogų ir jo darbą.

6. Esu sąžiningas, tolerantiškas ir draugiškas.

7. Gerbiu gimtąją kalbą, kultūringai bendrauju su kitais.

8. Tausoju gamtą ir gražinu aplinką.

9. Laikausi mokyklos tradicijų, jas puoselėju (gerbiu mokyklos vėliavą, uniformą, moku himną).

10. Esu aktyvus mokyklos bendruomenės narys.

 

Koks aš, kokie mes - tokia mano mokykla, tokia mano šalis!

Partneriai ir draugai

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  9.00  – 9.45
3 pamoka 10.00 – 10.45
4 pamoka 11.10 – 11.55
5 pamoka 12.15 – 13.00
6 pamoka 13.15 – 14.00
7 pamoka 14.15 – 15.00