Įsivertinimas

Progimnazijos įsivertinimas už 2016-2017 m. Progimnazijos veiklai įsivertinti naudojome interneto platformą IQES online Lietuva.

Progimnazijos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavo 88,2 proc. mokinių:

mok2016 2017

 Progimnazijos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavo 35,9 proc. mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų):

tevu 2016 2017

Partneriai ir draugai

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  8.55  – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40