Įsivertinimas

Progimnazijos įsivertinimas už 2016 m.

Progimnazijos veiklai įsivertinti naudojome interneto platformą IQES online Lietuva. Progimnazijos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavo 89,2 proc. mokinių, 23 proc. mokinių tėvų.


Mokinių apklausos rezultatai

Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.).

3.6

Aš esu  patenkintas, kad mokausi šioje mokykloje.

3.5

Apie mūsų mokyklą mokiniai ir tėvai atsiliepia teigiamai.

3.5

Mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali padaryti pažangą, mokantis jo dalyko.

3.4

Mokyklos mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems mokiniams, kuriems sunkiau sekasi mokytis.

3.4

5 aukščiausios vertės

 

Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi net ir tada, kai nemato mokytojai.

2.4

Mano tėvai mokykloje aktyvūs – įsitraukia į renginių organizavimą, veda pamokas, vyksta kartu į ekskursijas, žygius ir kt.

2.6

Per paskutinius du mėnesius mano klasėje (mokykloje) iš mokinių nesijuokė, nesišaipė, nesityčiojo.

2.7

Mokytojai mane dažnai pagiria.             

2.9

Pamokos man yra įdomios, nenuobodžios.

2.9

5 žemiausios vertės

 


Tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausos rezultatai

Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.).

3.6

Nesamdėme ir nesamdome vaikui korepetitoriaus tam tikrų dalykų mokymuisi.

3.6

Tėvams yra aišku, į ką, kilus klausimams, galime kreiptis.

3.6

Aš esu patenkintas(-a), kad vaikas mokosi būtent šioje mokykloje.

3.6

Mokyklos personalas yra geranoriškas bendraudamas su tėvais.

3.5

5 aukščiausios vertės

 

8.1. Mano vaikas noriai mokosi.

2,9

8.2. Esu patenkintas (-a) savo vaiko mokymosi rezultatais.

3,0

8.3. Mano vaikas gerai atsiliepia apie visus savo bendraklasius.

3,0

8.4. Per paskutinius du mėnesius mokykloje iš mano vaiko nebuvo juokiamasi, šaipomasi, tyčiojamasi.

3,0

8.5. Mano vaikui patinka eiti į mokyklą.

3,0

5 žemiausios vertės

 

Partneriai ir draugai

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  8.55  – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40