Darbuotojų darbo užmokestis

Povilo Matulionio progimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiame vadovaujantis
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir
Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms
 aprašu:

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis bruto darbo užmokestis
2017 m. Eurais 2018 2018 2018 2018

I ketv.

Eurais

II ketv. Eurais III ketv. Eurais

IV ketv. Eurais

Progimnazijos administracija (direktorius, skyrių vedėjai, ukvedys) 6 973 942 929  953  
Mokytojai 60 679 644   657 664  
Pagalbos mokiniui specialistai 9 631 598 656 662  
Bibliotekininkai 2 482  481 479 476  
Aptarnaujantis personalas 31 366 454

377

393  

Partneriai ir draugai

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  8.55  – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40