Darbuotojų darbo užmokestis

Povilo Matulionio progimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiame vadovaujantis
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir
Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms
 aprašu:

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis bruto darbo užmokestis
2018 m. Eurais 2019 2019 2019 2018

I ketv.
Eurais

II ketv. Eurais III ketv. Eurais

IV ketv. Eurais

Progimnazijos administracija (direktorius, skyrių vedėjai) 6 935 1485  1519  1424  1091
Mokytojai 42 762 975  910  947 859
Pagalbos mokiniui specialistai 8 639  1085 1095 1074  820
Bibliotekininkai 1,5 478  690 687 677 560 
Aptarnaujantis personalas 36 408  590

569

619  415

Partneriai ir draugai

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  8.55  – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40