Darbuotojų darbo užmokestis

Povilo Matulionio progimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiame vadovaujantis
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir
Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms
 aprašu:

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis bruto darbo užmokestis
2016 m. (€) 2017 2017 2017 2016

I ketv.

(€)

II ketv. (€) III ketv. (€)

IV ketv.(€)

Progimnazijos administracija (direktorius, skyrių vedėjai) 4 907 913  920  931 914 
Mokytojai 49 649  667  651 645 623 
Pagalbos mokiniui specialistai 8 569 618  630  634 609 
Bibliotekininkai 2 412  471  471  465 471 
Aptarnaujantis personalas 34 375 367 

 362

 364 387 

Partneriai ir draugai

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  8.55  – 9.40
3 pamoka 10.00 – 10.45
4 pamoka 11.05 – 11.50
5 pamoka 12.05 – 12.50
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40