Darbuotojų darbo užmokestis

Povilo Matulionio progimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiame vadovaujantis
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir
Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms
 aprašu:

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis bruto darbo užmokestis
2017 m. (€) 2018 2017 2017 2017

I ketv.

(€)

II ketv. (€) III ketv. (€)

IV ketv.(€)

Progimnazijos administracija (direktorius, skyrių vedėjai) 6 973 942 920 931 1128
Mokytojai 60 679 644   651 645 752
Pagalbos mokiniui specialistai 9 631 598 630  634 640
Bibliotekininkai 2 482  481  471  465 520
Aptarnaujantis personalas 31 366 454

 362

 364 370

Partneriai ir draugai

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  8.55  – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40