Elektroninių dokumentų formos

Informacinis pranešimas klasės vadovui (dėl kokių priežasčių nelankė mokyklos)

Paprasto prašymo forma

Prašymo forma į 1-ą klasę (PDF, DOCX)

Prašymo forma priimti į 5-ą klasę (PDF, DOCX)

Prašymo forma mokinio pažymėjimui išduoti

Prašymo forma priimti į priešmokyklinę ugdymo grupę (atnaujinama)

Prašymo forma priimti į ikimokyklinę ugdymo grupę (atnaujinama)

 

 

Partneriai ir draugai

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  9.00  – 9.45
3 pamoka 10.00 – 10.45
4 pamoka 11.10 – 11.55
5 pamoka 12.15 – 13.00
6 pamoka 13.15 – 14.00
7 pamoka 14.15 – 15.00