Progimnazijos strateginis planas

KUPIŠKIO POVILO MATULIONIO PROGIMNAZIJOS 2021–2023 M. STRATEGINIS PLANAS

2018–2020 M. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

KUPIŠKIO POVILO MATULIONIO PROGIMNAZIJOS 2018–2020 M. STRATEGINIS PLANAS

 

Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas